Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Zastosowanie metod portfelowych w procesie analizy firmy zdywersyfikowane

150.00

Referat

  • 15 stron
  • 7 pozycji bibliografii
  • 3 rysunki
  • 2 tabele

Metoda portfelowa jako narzędzia podejmowania decyzji na rynkach papierów wartościowych została przedstawiona przez H. Markowitz`a w 1959 roku w pracy pt. „Portfolio selection – effcient diversification of investments”, za którą otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku. Zwrócił w niej uwagę na konieczność uwzględniania przy podejmowaniu decyzji dwóch istotnych determinant: poziomu oczekiwanego przychodu i stopnia ryzyka podejmowanych decyzji, co w konsekwencji oznaczało dywersyfikację inwestycji finansowych.