Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Analiza rynku dóbr luksusowych w Polsce

300.00

Praca licencjacka

  • 50 stron
  • 38 pozycji bibliografii z lat 1989-2016

Słowo „luksus” pochodzi od łacińskiego pojęcia luksus i luxuria, które oznaczają zbytek i przepych.1 Słownik języka polskiego definiuje luksus jako warunki, które zapewniają wygodne życie oraz przyjemność, na którą możemy sobie rzadko pozwolić, a także drogi przedmiot ułatwiający lub uprzyjemniający życie. 2 Według słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego luksus to pojęcie obejmujące dobra materialne, usługi, artykuły spożywcze itd., dostępne dla wąskich grup społecznych, o dochodzie wyższym niż ogół społeczeństwa…


Spis treści

Rozdział 1. Pojęcie i charakterystyka produktów luksusowych
1.1. Definicje luksusu i produktów luksusowych
1.2. Definicje produktów luksusowych w ekonomii
1.3. Definicje produktów luksusowych w naukach społecznych i zarządzaniu
1.4. Cechy marki luksusowej

Rozdział 2. Nabywcy produktów luksusowych
2.1. Modele zachowań nabywców a zachowanie nabywców dóbr luksusowych
2.2. Postawy i zachowania wobec luksusu
2.2.1. Wpływ czynników kulturowych
2.2.2. Wpływ czynników społecznych i osobistych
2.2.3. Wpływ czynników psychologicznych

Rozdział 3. Rynek produktów luksusowych w Polsce
3.1. Wielkość rynku dóbr luksusowych w Polsce
3.1.1. Wartość rynku
3.1.2. Liczba bogatych i zamożnych Polaków oraz ich majątek
3.2. Oddziaływanie rynku dóbr luksusowych na gospodarkę
3.3. Struktura dóbr luksusowych
3.3. Perspektywa rynku dóbr luksusowych

Spis wykresów
Bibliografia