Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Chińskie korporacje państwowe na rynku globalnym

520.00

Praca magisterska

  • 80 stron
  • 56 pozycji bibliografii
  • 2 rysunki
  • 7 tabel
  • 18 wykresów

Historia procesu, jakim jest globalizacja, jest tak samo bogata jak historia stosunków międzynarodowych. Pierwsze wzmianki dotyczące tego zagadnienia mają swoje źródło w okresie pierwszych odkryć geograficznych (koniec XVII wieku). Najbardziej intensywne oddziaływanie globalizacji odnotowano na przełomie XIX i XX wieku. Od tej pory proces ten jest przedmiotem wielu badań.

Wprowadzenie omawianego terminu w sferę gospodarki przypisuje się T. Levittowi. W artykule The Globalization of Markets, który został opublikowany w 1983 roku w „Harvard Business Review”, wspominał o wpływie nowych technologii na proces powstawania rynków globalnych oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. Po upływie kilkudziesięciu lat od wspomnianej publikacji, słowa „globalizacja” oraz „globalny” stały się jednymi z niewielu słów, które są bardzo często używane w literaturze naukowej. Pojęcia te, które określają coś ogólnego lub ujmowanego jako całość, odnoszą się nie tylko do gospodarki, ale również do społeczeństwa, filozofii, polityki i technologii.


Spis treści

Rozdział I. Globalizacja przedsiębiorstw i strategie przedsiębiorstw globalnych
1.1. Pojęcie i istota globalizacji
1.2. Pojęcie „globalizacji przedsiębiorstw” i jej motyw
1.3. Czynniki wpływające na proces globalizacji
1.4. Klasyfikacja głównych sposobów wejścia na rynki zagraniczne
1.4.1. Formy funkcjonalne
1.4.1.1. Eksport
1.4.1.2. Import
1.4.2. Formy instytucjonalne
1.4.2.1. Joint venture
1.4.2.2. Fuzje i przejęcia
1.5. Globalna lokalizacja działalności
1.6. Opracowanie globalnych produktów

Rozdział II. Otwieranie się chińskiej gospodarki na świat
2.1. Transformacja gospodarki chińskiej
2.2. Wstąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu
2.3. Dominująca pozycja Chin w gospodarce światowej
2.3.1. Udział Chin w globalnej wymianie handlowe
2.3.2. Udział Chin w globalnym PKB
2.3.3. Udział Chin w światowych zagranicznych inwestycjach bezpośrednich
2.4. Konflikt handlowy USA-Chiny

Rozdział III. Specjalne strefy ekonomiczne – szanse i wyzwania dla rozwoju gospodarki chińskiej
3.1. Specjalne strefy ekonomiczne w Chinach
3.2. Shenzhen jako przykład sukcesu chińskich specjalnych stref ekonomicznych
3.3. Chińskie specjalne strefy w Afryce

Rozdział IV. Znaczenie najbogatszych chińskich korporacji na rynkach światowych
4.1. TOP 10 – Fortune Global 500
4.1.1. Sinopec Group
4.1.2. China National Petroleum
4.1.3. State Grid Corporation
4.1.4. China State Construction Engineering
4.1.5. Industrial and Commercial Bank of China
4.1.6. China Construction Bank
4.1.7. Agricultural Bank of China
4.1.8. SAIC Motor
4.1.9. China Life Insurance
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów