Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Premie jako uzupełniające formy wynagrodzenia

520.00

Praca magisterska

  • 65 stron
  • 49 pozycji literatury (2001-2014)

Pieniądze stanowią najważniejszy sposób motywacji pracowników. Jest to również najbardziej oczywista forma nagradzania za odpowiednio wykonaną pracę. Elementem odgrywającym największe znaczenie jest pensja podstawowa. To ona determinuje poziom zaangażowania pracownika w wykonywane przez niego obowiązki oraz zachęca do ciągłego rozwoju i podejmowania kolejnych wysiłków pozwalających na poprawne realizowanie wyznaczonych przez pracodawcę celów. W przypadku kiedy wynagrodzenie będzie nieadekwatne do poziomu zaangażowania podwładnego czy też do liczby przydzielonych mu obowiązków istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie zechce on angażować się w swoja prace na poziomie jaki oczekuje pracodawca. Jeśli pensja podstawowa będzie zbyt niska, pracownik może stracić zainteresowanie swoimi obowiązkami, a także może nie realizować ich zgodnie z obowiązującymi w firmie standardami. Dodatkowo, pracownik wynagradzany nieodpowiednio będzie nieustannie poszukiwał alternatyw i odejdzie z przedsiębiorstwa, jeśli uda mu się znaleźć lepszą pracę.


Spis treści

Rozdział I. Istota i znaczenie wynagrodzeń
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń
1.2. Struktura wynagrodzeń
1.3. Formy wynagrodzeń
1.4. Strategia wynagrodzenia za pracę

Rozdział II. System wynagrodzeń w ujęciu teoretycznym
2.1. Pojęcie systemu wynagrodzeń
2.2. Charakterystyka strategii płac
2.3. Sposoby wynagradzania za pracę

Rozdział III. Premiowanie jako uzupełniająca forma wynagrodzenia
3.1. Pojęcie premii
3.2. Warunki skutecznego premiowania
3.3. Premie jako składnik wynagrodzenia
3.4. Premie regulaminowe
3.5. Premie uznaniowe
3.6. Premie jako skuteczny element motywacji pracowników
3.7. Wynagrodzenie pozapłacowe

Rozdział IV. Metodyka badań
4.1. Cel i problematyka badań
4.2. Przedmiot badawczy
4.3. Technika badawcza

Rozdział V. Analiza wyników badań własnych

Bibliografia
Spis schematów i wykresów
Aneks