Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Praca jako element motywacji

500.00

Praca magisterska z Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • 89 stron
  • 16 rysunków, 14 tabel
  • literatura z lat 2006-2009 (58 pozycji)

Streszczenie

„U progu XXI wieku – w warunkach gospodarki globalnej – za jeden z najważniejszych czynników uznaje się kapitał ludzki organizacji”. Właściwe postępowanie z pracownikami jest warunkiem, uruchomienia przez nich całego posiadanego potencjału, wykazanie kreatywności i pełni pomysłów, a także maksymalnego zaangażowania w realizowane cele. „To pracownicy decydują o sukcesie firmy, z drugiej strony są oni również jej ambasadorami w otoczeniu zewnętrznym. Każdy pracownik odpowiednio zmotywowany, zadowolony ze swojej pracy przedstawia organizacji w pozytywnym świetle w bliższym i dalszym otoczeniu”. Dlatego tak ważnym elementem efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jest motywowanie pracowników.

Złożoność czynników motywowania i ich wzajemnego oddziaływania wynika, że złożoności funkcji, które pełni w świadomości społecznej ludzi oraz w gospodarce. Ma ona różne wymiary: gospodarczy, społeczny, prawny, psychologiczny, moralny, a nawet polityczny. W ekonomii zazwyczaj przypisuje się jej następujące funkcje: dochodową, motywacyjną, społeczną i kosztową, zaś w socjologii – funkcję motywacyjną, konsumpcyjną i stratyfikacyjną.


Struktura pracy

WSTĘP

PRZESŁANKI TWORZENIA SYSTEMU MOTYWOWANIA
Pojęcie motywacji i interpretacja pojęć motywowania
Rodzaje motywacji
Teorie motywacji w zarządzaniu organizacją
Proces motywacyjny
Pojęcie systemu motywowania
Środki motywacyjne

PŁACA JAKO PODSTAWOWE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
Pojęcie płac
Funkcje płac
Charakterystyka wynagrodzeń z uwzględnieniem zakładowej polityki płacowej
Zasady kształtowania i składniki systemu płac w organizacji

SYSTEM WYNAGRODZEŃ W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
System wynagradzania pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Wynagrodzenie zasadnicze a stanowiska pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Kategoria zaszeregowania a wykształcenie i staż pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Struktura płac pracowników a kategoria zaszeregowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Struktura płac pracowników a ich wykształcenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Struktura płac pracowników a staż pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

ZAKOŃCZENIE
SPIS LITERATURY
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW