Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.
Promocja!

Przywództwo formalne i nie formalne w załogach pracowniczych

450.00

Poprzednia najniższa cena: 450.00.

Praca magisterska z Socjologii

  • 115 stron
  • 17 wykresów, 5 tabel
  • literatura z lat 1959-2008 (73 pozycje)
  • formularz ankiety
Promocja!

Streszczenie

Temat przywództwa jest niezwykle popularny we współczesnych czasach. Badacze zastanawiają się nad formami skutecznego przywództwa, jego rolą oraz skutecznością. Socjologowie zauważyli te tendencje już w XIX wieku, jednak tak naprawdę bardzo trudno jest im jednoznacznie je określić. Powszechny charakter zjawiska przywództwa, jego obecność w różnych formach życia społecznego sprawiają, że istotę przywództwa wyjaśnia się przez odwołanie zarówno do mechanizmów psychospołecznych i socjobiologicznych, jak czynili to socjologowie przełomu XIX i XX w., jak i do ogólnych uwarunkowań kulturowych.

Celem poznawczym niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych zagadnień związanych z przywództwem i pracą, by móc później wypowiadać się o opiniach panujących wśród respondentów na ten temat. Koniecznym jest wyjaśnienie pojęć związanych z przywództwem, jego historią, rozróżnienie formalnych i nieformalnych przywódców, wskazanie funkcji, oraz wad i zalet każdego z nich. Ważnym zagadnieniem jest również zdefiniowanie pracy, spojrzenie na nią pod kątem socjologicznym, jak i ekonomicznym.

W związku z tym, że pojęcie pracy jest mocno zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej nie można było pominąć spojrzenia na zjawisko pracy w myśli chrześcijańskiej. Można wysunąć wniosek, że etos pracy najsilniej widać właśnie na górnym śląsku, dlatego skupiono się również na teoretycznym przedstawieniu trudu i charakteru pracy na śląsku.


Struktura pracy

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. PRZYWÓDZTWO FORMALNE I NIEFORMALNE

Przywództwo formalne w ujęciu definicyjnym
Funkcje przywództwa formalnego
Style przywództwa formalnego
Wady i zalety przywództwa formalnego
Przywództwo nieformalne w ujęciu definicyjnym
Funkcje przywództwa nieformalnego
Wady i zalety przywództwa nieformalnego
Socjologiczne koncepcje przywództwa

ROZDZIAŁ II. PRACA W UJĘCIU SOCJOLOGICZNYM

Praca w ujęciu definicyjnym
Zjawisko pracy w ujęciu socjologicznym
Funkcje pracy
Praca w ujęciu ekonomicznym
Śląski etos pracy
Znaczenie pracy w katolickiej myśli społecznej

ROZDZIAŁ III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

Cel i przedmiot pracy
Metody i techniki badawcze
Problemy i pytania badawcze
Opis badanego środowiska

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ANEKS