Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Infrastruktura procesów logistycznych

180.00

Praca zaliczeniowa z Logistyki

  • 20 stron
  • 5 rysunków i 1 tabela
  • literatura z lat 1989-2008 (5 pozycji)

Streszczenie

Logistyka polega na poszukiwaniu naukowo uzasadnionych reguł, zasad i sposobów postępowania w procesach przepływu dóbr materialnych i usług, aby zapewnić odpowiednią skuteczność i efektywność łańcuchów działania w tych procesach a jej głównym celem jest zapewnienie sprawności przepływu i właściwej obsługi klientów, przy minimalizacji ponoszonych kosztów, czyli integracja przepływów fizycznych i strumieni informacyjnych ze względu na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej. Integralną częścią logistyki są procesy logistyczne.

Proces to sekwencja lub częściowo uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą działań zintegrowanych przez czas, koszty i łączną ocenę wykonania, realizowanych aby osiągnąć określony cel organizacji. Jest on zatem pewną świadomie kreowaną transformacją, która dzięki działaniom intelektualnym i fizycznym ma na celu osiągnięcie określonych korzyści materialnych lub niematerialnych. Każdy proces powinien być starannie przygotowany, powinien mieć swój jasno i jednoznacznie wyznaczony początek i koniec, gdyż jego celem jest określone przetworzenie czynników i elementów wejściowych w czynniki i elementy wyjściowe o wyższej wartości dodanej dla klienta. Niestety w praktyce zbyt wiele procesów rozpoczyna się bez zgromadzenia np. odpowiednich środków finansowych, z nadzieją, że znajdą się one w trakcie realizacji, bez dbałości o należyte wyposażenie techniczne i osobowe. Przygotowanie procesu powinno obejmować również krytyczną analizę utrudnień i ryzyka, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji.


Struktura pracy

  1. Procesy logistyczne
  2. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych
  3. Infrastruktura transportowa
  4. Infrastruktura magazynowa
  5. Opakowania jako składnik procesów logistycznych
  6. Współczesne narzędzia informatyczne

Spis literatury
Spis tabel
Spis rysunków