Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Leasing – jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

300.00

Praca licencjacka z zarządzania

  • 49 stron
  • literatura z lat  1996-2017

Przedsiębiorstwa, które funkcjonują w warunkach gospodarki wolnorynkowej wykazują coraz większe zapotrzebowanie na kapitał, który jest niezbędny do prowadzenia konkurencyjnej działalności. We współczesnym systemie gospodarczym wykształciło się wiele różnych źródeł dodatkowego kapitału. Jednym z takich źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa jest leasing. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się metod finansowania inwestycji, podyktowana ekspansją gospodarczą, rozwojem i strukturalnymi zmianami systemu gospodarczego, które wymagają mobilizacji kapitału z zewnątrz….


Wstęp

Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki leasingu
1.1. Pojęcie i istota leasingu
1.2. Geneza i rozwój regulacji leasingu
1.3. Elementy umowy leasingowej
1.4. Strony umowy leasingu
Rozdział II. Rodzaje leasingu
2.1. Klasyfikacja leasingu w literaturze przedmiotu
2.2. Leasing pośredni i bezpośredni
2.3. Leasing finansowy i operacyjny
2.4. Pozostałe odmiany leasingu
Rozdział III. Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa XYZ
3.1. Identyfikacja przedsiębiorstwa
3.2. Rodzaje transakcji leasingowych występujących w przedsiębiorstwie XYZ
3.3. Porównanie leasingu z innymi formami finansowania majątku

Zakończenie
Spis tabel i rysunków
Bibliografia