Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie XYZ

500.00

Praca magisterska z Zarządzania Zasobami Ludzkimi

  • 110 stron
  • 21 wykresów
  • literatura z lat 1972-2013 (60 pozycji)
  • 60 pozycji literatury
  • formularz ankiety

Streszczenie

Temat zarządzania zasobami ludzkimi jest niezwykle popularny we współczesnych czasach. Jest to swoista strategia i praktyka nabywania, wykorzystywania, udoskonalania i zachowywania ludzi, ich możliwości i umiejętności w przedsiębiorstwie. ZZL to decyzje kierownicze i poczynania służby personalnej skoncentrowane na metodach i narzędziach oddziaływania na pracowników, tak, aby realizowali oni efektywnie i terminowo cele firmy.

Celem poznawczym niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi, by móc później wypowiadać się o opiniach panujących wśród respondentów. Koniecznym jest wyjaśnienie pojęć związanych z zarządzaniem, ukazanie ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu, oraz poznanie głównych szkół i koncepcji zarządzania. Ważnym zagadnieniem jest również poznanie zasad tworzenia metodyki ZZL, sposobu wyboru modelu polityki personalnej, czy sprzężenie perspektywy ogólnoorganizacyjnej i personalnej. W związku z tym, że w potocznym rozumowaniu zarządzanie zasobami ludzkimi kojarzone jest z motywowaniem, niezbędne jest przedstawienie zasad i sposobów skutecznego motywowania pracowników.

Celem praktycznym jest opracowanie zebranego materiału empirycznego, z uwzględnieniem teorii zawartej w części poznawczej. Badanie na potrzeby niniejszego opracowania na grupie 100 osób miało miejsce w kwietniu 2016 roku. Zebrany materiał empiryczny posłużył do ilościowej analizy pojęć związanych z zarządzaniem pracownikami w firmie XYZ.


Struktura pracy

WSTĘP
ROZDZIAŁ I . KLASYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA
1.1. Uwarunkowania ewolucji wiedzy o organizacji i zarządzaniu
1.2. Szkoła klasyczna
1.3. Szkoła humanizacyjna
1.4. Szkoła systemowa

ROZDZIAŁ II. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
2.1. Metodyka tworzenia strategii ZZL
2.2. Określenie założeń koncepcyjnych
2.3. Sprzężenie perspektywy ogólnoorganizacyjnej i personalnej
2.4. Integracja strategii ZZL i strategii ogólnoorganizacyjnej
2.5. Wybór modelu polityki personalnej
2.6. Wybór procedur

ROZDZIAŁ III. PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH
3.1. Tworzenie procedury rekrutacyjnej
3.2. Techniki doboru personelu
3.3. Rodzaje rekrutacji i jej źródła
3.4. Szkolenie i doskonalenie pracowników
3.5. Motywowanie pracowników
3.6. Ocenianie pracowników

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Cel i przedmiot pracy
4.2. Metody i techniki badawcze
4.3. Problemy i pytania badawcze
4.4. Opis badanego środowiska
4.5. Analiza wyników badań

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIK