Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Budżet obywatelski

300.00

Praca licencjacka

  • 48 stron
  • literatura z lat 2008-2016

Partycypacja społeczna w kształtowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje w Polsce postać budżetu partycypacyjnego. Budżet partycypacyjny jest definiowany w najprostszym rozumieniu jako demokratyczny proces dyskusji, podczas którego mieszkańcy gminy decydują o tym, w jaki sposób wydać część środków z budżetu samorządu terytorialnego.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Partycypacja społeczna
1.1. Pojęcie i podstawy prawne partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym
1.2. Formy partycypacji społecznej w jednostkach samorządów terytorialnych

Rozdział 2. Budżet partycypacyjny-podmioty i tryb przeprowadzania
2.1. Definicja budżetu partycypacyjnego i jego rodzaje (ogólnomiejski i dzielnicowy)
2.2. Zakres podmiotowy budżetu
2.3. Tryb przeprowadzania budżetu

Rozdział 3. Budżet partycypacyjny- przedmiot i środki finansowania
3.1 Zakres przedmiotowy – (rodzaje zadań)
3.2 Budżet partycypacyjny jako część budżetu miasta Krakowa
3.3 Kontrola i nadzór nad budżetem partycypacyjnym – wybrane zagadnienia

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, wykresów