Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rola metod rekrutacji i selekcji pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkim w branży hotelarskiej

500.00

praca magisterska
98 stron
badania/ankieta

Personel jest traktowany jako jeden z najważniejszych zasobów, jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Od produktywności zatrudnionych pracowników zależy bowiem efektywność realizowanych w firmie zadań. Z tego też względu dobór odpowiedniej kadry pracowniczej stał się na przestrzeni lat kluczowym procesem zarządzania zasobami ludzkimi. Proces ten jest zbiorem czynności, mających na celu pozyskanie pracowników, którzy
przyczynią się do zrealizowania misji oraz celów strategicznych podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych etapów wchodzących w zakres doboru odpowiedniej kadry należą rekrutacja oraz selekcja pracowników.


Spis treści
Rozdział I. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
1.1. Definicja
1.2. Ewolucja zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Rola i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
1.4. Modele polityki personalnej
1.4. Strategie pozyskiwania i derekrutacji personelu
1.4.1. Planowanie zatrudnienia
1.4.2. Rekrutacja pracowników
1.4.3. Selekcja pracowników
1.4.4. Derekrutacja personelu w firmie
Rozdział II. System motywacji pracowników
2.1. Definicja, istota i znaczenie motywacji
2.3. Wynagrodzenia jako podstawowy instrument motywacji
2.4. Zalety i korzyści systemów motywacji
Rozdział III. Wielkość i struktura zatrudnienia
3.1. Elementy strategii personalnej i zatrudnienia
3.2. System okresowych ocen i awansów pracowników
3.3. Selekcja i rekrutacja
3.4. Diagnoza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi
3.4.1. Analiza i ocena liczby i struktury zatrudnionych
3.4.2. Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi
Aneks – ankieta kierowana do kierownictwa hotelu
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków