Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wpływ stylu kierowania na motywacje pracowników

550.00

Praca magisterska

  • 82 strony
  • badania/formularz ankiety

nauce zarządzania kształtowanie motywacji uznawane jest za jedną z głównych funkcji kierowania, a nawet jedną z bardzo ważnych technik zarządzania. Ciągle otwarte jest pytanie, co tak naprawdę motywuje ludzi do działania, jak na ich motywację wpływają takie czynniki, jak: inspirowanie, pobudzanie, zachęcanie a nawet wymuszanie, oraz w jakich warunkach chcą oni wydajnie pracować, przy założeniu, że zmieniają się zarówno ludzie jak i warunki.


Spis treści

Rozdział 1. Znaczenie motywowania w zarządzaniu organizacją
1.1. Pojęcie motywacji i motywowania
1.2. Rodzaje motywacji
1.2.1.Motywacja pozytywna i negatywna
1.2.2.Motywacja finansowa i pozafinansowa
1.2.3.Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
1.3. Wybrane teorie motywacji
1.3.1.Teoria potrzeb Maslowa
1.3.2.Teoria McCllelanda
1.4. Czynniki demotywujące i bariery motywacyjne

Rozdział 2. Aspekt kierowania w zarządzaniu organizacją
2.1. Pojęcie kierowania i jego funkcje
2.2. Wybrane style kierowania
2.2.1. Podział stylów ze względu na zorientowanie na zdania i na pracowników
2.2.2. Style ze względu na ingerencję menedżera
2.2.3. Style kierowania według W.J. Reddin’a
2.2.4. Style według osobowości kierownika
2.3. Płeć jako determinanta stylu kierowania
2.4. Styl kierowania a motywacja pracowników

Rozdział 3. Teoria a jej odniesienie do praktyki w kontekście motywacyjnego znaczenia stylów kierowania na podstawie badań własnych
3.1. Charakterystyka próby badawczej
3.2. Analiza badań własnych

Wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis rysunków
Spis wykresów
AneksAspekt kierowania w zarządzaniu organizacją