Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Analiza wybranych metod i koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie XYZ

440.00

praca licencjacka
63 strony
badania/ankieta
literatura 1994-2010

Spis treści
Streszczenie
Wstęp
Rozdział 1. Podstawowe funkcje zarządzania
1.1. Planowanie
1.2. Organizowanie
1.3. Przewodzenie i motywowanie
1.4. Kontrola
Rozdział 2. Wybrane koncepcje i metody zarządzania oraz wady i zalety ich stosowania
2.1. Total Quality Management (TQM)
2.2. Reengineering
2.3. Benchmarking
2.4. Outsourcing
2.5. Organizacja wirtualna
2.6. Zarządzanie wiedzą
Rozdział 3. Struktura XYZ i jego zadania
3.1. Cel, przedmiot i metody badań empirycznych
3.2. Wyniki badań empirycznych
Zakończenie i wnioski z badań
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki


Głównym celem pracy było uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, które sformułowane zostały w sposób następujący: Jakie cechy powinien posiadać dobry kierownik? Jaką rolę w badanej firmie pełni kierownik? Jakie motywatory stosowane przez kierownika najlepiej oddziałują na pracowników? Co pracownicy rozumieją pod pojęciem „efektywnego zarządzania”? Wprawdzie publikowane są liczne opracowania poświęcone tej tematyce, jednak wciąż zbyt mało jest prac, które prezentowałyby nie tylko różne metody zarządzania, lecz także wyniki badań nad ich stosowaniem. Celem niniejszego opracowania jest próba choćby częściowego wypełnienia tej luki.