Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Zarządzanie talentami na przykładzie PKO BP S.A.

330.00

Praca magisterska

  • 53 strony
  • 30 pozycji bibliografii
  • badania

Obecnie obserwujemy rosnące znaczenie pracowników wiedzy, zaś przede wszystkim talentów w zakresie przetwarzania i pozyskiwania wiedzy. Pracownicy wiedzy są centralną grupą zasobów ludzkich umożliwiającą działanie oraz rozwój przedsiębiorstwa. Reprezentują wysoki poziom wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, doświadczenia.

Celem niniejszej pracy było przedstawienie zarządzania talentami na przykładzie Banku Polskiego PKO S.A. Analizując zarządzanie talentami można zaobserwować walkę różnego rodzaju przedsiębiorstw o talenty. Każdy pracownik powinien posiadać możliwość ciągłego rozwoju, doskonalenia, realizacji swoich zawodowych aspiracji niezależnie od tego czy w określonym czasie otrzyma wyższe stanowisko, czy też zostanie na dotychczasowym. Niezwykle ważne jest umiejętne wykorzystanie potencjału pracownika, wiedzy oraz zarządzanie jego karierą tak, by nie chciał opuścić struktur przedsiębiorstwa i przejść do konkurencji. Zarządzanie talentami powinno stanowić naturalny element rozwojowy pracowników.


Spis treści
Wstęp .
Rozdział I. Zarządzanie Talentami
1.1. Charakterystyka potencjału pracowniczego
1.2. Zjawisko talentu
1.3. Zasady zarządzania talentami

Rozdział II. Charakterystyka PKO BP S.A.
2.1. Charakterystyka rynku banków w Polsce
2.2. Charakterystyka PKO BP S.A.
2.3. Działalność PKO BP S.A.

Rozdział III. Zarządzanie talentami w PKO BP S. A.
3.1. Charakterystyka zatrudnienia w PKO BP S. A.
3.2. Zarządzanie talentami w PKO BP S. A.
3.3. Zarządzanie talentami w innym bankach
3.4. Analiza Programu Talenty PKO BP S. A.

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel
Spis rysunków