Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Formy działalności gospodarczej

480.00

Praca magisterska

  • 54 strony
  • 39 pozycji bibliografii

Działalność gospodarcza to kategoria zaliczana zarówno do nauk ekonomicznych, jak i prawnych. Pojęcie działalności gospodarczej występuje zatem w znaczeniu ekonomicznym i prawnym.

Z punktu widzenia nauk ekonomicznych działalność gospodarcza opiera się na wytwarzaniu produktów oraz na świadczeniu usług materialnych na własny użytek oraz dla zaspokojenia potrzeb cudzych, a zwłaszcza potrzeb społecznych (publicznych).

W tym rozumieniu istotą działalności gospodarczej jest wytworzenie dóbr i świadczenie usług, a o konieczności jej prowadzenia (gospodarowania) przesądza ograniczona ilość owych dóbr i usług na rynku.

Znaczenie działalność gospodarczej w znaczeniu prawny regulują definicje, jakie są prezentowane w nauce prawa, w aktach normatywnych i orzeczeniach sądów.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka działalności gospodarczej

1.1. Pojęcie i istota działalności gospodarczej
1.2. Proces zakładania działalności gospodarczej
1.3. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej
Rozdział II. Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza
2.2. Spółka Jawna
2.3. Spółka partnerska
2.4. Spółka komandytowa
2.5. Spółka komandytowo-akcyjna
2.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.7. Spółka akcyjna
Rozdział III. Źródła finansowania działalności gospodarczej
3.1. Kredyt bankowy
3.2. Umowa franczyzy
3.3. Środki finansowe z Unii Europejskiej
3.4. Środki finansowania z Funduszu Pracy
3.5. Środki własne i pozyskanie współwłaściciela
Rozdział IV. Etapy zakładania działalności gospodarczej w Polsce – analiza wymaganych dokumentów
4.1. Zgłoszenie działalności gospodarczej
4.1.1. Urząd gminy bądź urząd miasta
4.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy
4.2. Nadanie numeru NIP
4.3. Nadanie numeru REGON
4.4. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4.5. Zakładanie konta bankowego
4.6. Dodatkowe formalności wymagane przy zakładaniu spółk
4.6.1. Sporządzenie umowy spółki
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków