Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Zarządzanie projektami w realizacji strategii gminy

300.00

Praca licencjacka

  • 33 strony
  • 34 pozycje bibliografii
  • analiza SWOT

Przed przedstawieniem istoty projektu oraz jego definicji, należy znaleźć miejsce na rozstrzygnięcie pewnych nieścisłości lingwistycznych. Wynikają one z interpretacji pojęcia „projekt” w języku polskim i angielskim. W języku polskim projekt to zamierzony plan działania, postępowania lub tylko pomysł, a także plan, szkic jakiegoś przedsięwzięcia. W języku angielskim odpowiednikiem
polskiego słowa „projektowanie” jest słowo „design”. Natomiast angielskie określenie „project” o etymologii pokrewnej z polskim „projekt” jest odpowiednikiem polskiego słowa „przedsięwzięcie”, a także „plan”.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Istota zarządzania projektami

1.1. Pojęcie projektu
1.2. Uczestnicy i kierownik projektu
1.3. Cykl życia projektu
1.4. Planowanie i kontrola projektów
Rozdział II. Aspekty formułowania strategii rozwoju lokalnego
2.1. Istota i determinanty rozwoju lokalnego
2.2. Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju lokalnego
2.3. Instrumenty wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny
2.4. Metodyka projektowania strategii rozwoju lokalnego
2.5. Lokalne strategie rozwoju gospodarczego
Rozdział III. Projekty w realizacji strategii gminy Gorlice
3.1. Analiza SWOT gminy
3.2. Projekty w realizacji strategii gminy
3.3. Mierniki realizacji projektów
3.4. Wpływ projektów na realizację planów rozwoju lokalnego gminy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków