Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Zarządzanie gospodarką magazynową na przykładzie firmy Anis Opakowania

450.00

Praca magisterska

  • 52 strony
  • 31 pozycji bibliografii

Obecnie zauważalny jest tren w zakresie propagowania w praktyce ekonomicznej jak również w literaturze ekonomicznej terminu „logistyka”. Widoczne jest w to w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej, które charakteryzuje duża ekonomiczność w odniesieniu do zaangażowanych zasobów, sprawność procesów gospodarczych, wydłużenia granicy czasowej w perspektywie zarządzania. O sukcesach ekonomicznych zdecydowały zapewne także innowacyjne rozwiązania w obszarze logistyki.


Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne aspekty gospodarki magazynowej
1.1. System logistyczny przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie i zakres gospodarki magazynowej
1.3. Rodzaje magazynów
1.4. Procesy logistyczne w systemach magazynowania
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
2.1. Powstanie i rozwój
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Przedmiot działalności
Rozdział 3. Analiza zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie
2.1. Uwarunkowania logistyki magazynowania
3.2. Organizacja procesu zaopatrzenia i magazynowania
Rozdział IV. Ocena zarządzania gospodarką magazynową w firmie Anis Opakowania i propozycja usprawnień
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel