Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

YouTube jako substytut alternatywnej telewizji

300.00

Praca licencjacka z dziennikarstwa

  • 35 stron
  • Literatura z lat 2006-2016 (38 pozycji)

Streszczenie

Przełom XX i XXI stulecia określany jest przez niektórych jako początek nowej cywilizacji, charakteryzującej się całkowicie odmiennymi od nowoczesnych problemami, konfliktami, a nawet generującej własny kryzys społeczny, którego wymiar pozwala na wyodrębnienie nowej epoki w dziejach ludzkości.

Zatem ponowoczesność czy też postmodernizm oznacza według niektórych nie tyle schyłek nowoczesności (modernizmu), ile zakończenie wszystkich poprzedzających ją epok i jednocześnie zapoczątkowanie całkowicie nowego etapu w dziejach ludzkości, którego kształt dopiero ulega krystalizacji, przedwczesne jest więc wypowiadanie się na jego temat w sposób jednoznaczny.

Nadmienić w tym miejscu wypada, iż określenie „ponowoczesność” wykazuje wyraźne konotacje ideologiczne. Można je interpretować jako odrzucenie starego świata, a zachodzące zmiany powinny być traktowane jako już dokonane i oczywiste. Stąd też tendencja do unikania sztywnego, jednoznacznego, uznawanego przez niektórych za sztuczne, odgraniczania epok.

Ponowoczesne audytorium charakteryzuje się nieznaną dotąd aktywnością, do której nie byliśmy przyzwyczajeni. Następuje swoiste przesunięcie z funkcji interpretacyjnej do produkcyjnej, co prowadzi do zyskania wpływu. Video tworzone i zamieszczane na YouTubie przez amatorów stopniowo prowadzą do zmiany postrzegania mediów komercyjnych. Treści te są niejako odpowiedzialne za kreowanie się postkolonialnej, ponowoczesnej publiczności.

Można pokusić się o założenie, że to nowe audytorium, poza wskazanym wpływem na społeczną rzeczywistość, równolegle zyskało także pewien wymiar autonomii w stosunku do mediów tradycyjnych. Stacje komercyjne sukcesywnie dążą do zahamowania tego procesu, jednakże ewidentne jest, że publika nie jest już skupiona, przywiązana do miejsca jak kiedyś, opuściła już bowiem cztery ściany i doświadcza smaku funkcjonowania w posttelewizyjnym świecie. Nie będzie to jednak oznaczało, że możemy niezaprzeczalnie stwierdzić koniec telewizji, że zniknie ona z naszych domów i codziennego życia. Przeciwnie, mamy raczej do czynienia z multiplikacją alternatyw oraz zmianą postrzegania medium, które dotychczas wiodło prym, pełniąc funkcję organizatora życia domowego i wolnego czasu.

Struktura pracy

I. Współczesne media internetowe

1.1. Historia powstanie serwisu YouTube

1.2. Trendy w korzystaniu z serwisów internetowych

1.3. Popularność serwisów internetowych związanych z kulturą

1.4. Dystrybucja treści kultury w mediach internetowych

1.5. YouTube jako obszar kultury uczestnictwa

II. Telewizja tradycyjna

2.1. Historia powstania telewizji

2.2. Popularność i oglądalność programów telewizyjnych i YouTubowych

III. Telewizja vs. YouTube. W stronę ponowoczesnego audytorium?

3.1. Egzystencja bez telewizji?

3.2. Koniec masowego odbiorcy

3.3. Podsumowanie

Bibliografia