Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Patologie społeczne a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

500.00

Praca licencjacka 

  • 58 stron
  • Literatura z lat 1996-2012 (50 pozycji)

Pojęcie bezpieczeństwa występuje w wielu dziedzinach naukowych: politologii i nauce o stosunkach międzynarodowych, prawie, ekonomii, socjologii, historii i psychologii. Bez wątpienia można uznać,. Że nawet współcześnie, w czasach rozwoju wielu dyscyplin naukowych, bezpieczeństwo stanowi złożony i trudny problem.


Rozdział 1. Teoretyczny aspekt bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa
1.1 Bezpieczeństwo – poczucie bezpieczeństwa – pojęcia
1.2 Znaczenie bezpieczeństwa w życiu współczesnego człowieka
1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa
Rozdział 2. Patologie społeczne- charakterystyka zjawiska
2.1. Pojęcie patologii społecznej
2.2. Przyczyny zjawisk patologicznych
2.3. Rodzaje i skutki zjawisk patologicznych
2.4. Sposoby zapobiegania patologiom społecznym
2.5. Rodzaje patologii społecznych
2.5.1. Uzależnienia (narkomania i alkoholizm)
2.5.2. Przemoc w rodzinie
2.5.3. Patologie seksualne (prostytucja, handel ludźmi, obcowanie płciowe z osobą
małoletnią)
2.5.4. Patologie ekonomiczne (bezrobocie, hazard, mobbing)
Rozdział 3. Charakterystyka miasta XYZ
3.1 Ogólna charakterystyka miasta XYZ
3.2 Zadania miasta XYZ w obszarze bezpieczeństwa
3.3. Skala zjawiska patologii społecznych w mieście XYZ
Rozdział 4. Metodologia badań własnych
4.1. Cel i przedmiot pracy
4.2. Metody i techniki badawcze
4.3. Problemy i pytania badawcze
4.4. Opis badanego środowiska
4.5. Analiza wyników badań