Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Charakter prawny oraz rola władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej

49.00

Referat z Wiedzy o Społeczeństwie

  • 14 stron
  • literatura z lat 2006-2012 (3 pozycje)

Streszczenie

Charakter prawny oraz rolę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej określa konstytucja z 1997 roku, która powstała na bazie tzw. Małej Konstytucji z 1992 roku. 1 sierpnia 1992 nastąpiło jej uchwalenie, a 17 października podpisał ją Prezydent RP Lech Wałęsa. Mała Konstytucja to ustawa regulująca wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą, wykonawczą oraz kompetencje samorządów terytorialnych (był to trzeci tego typu akt prawny w historii państwa polskiego). Porządkowała ona podstawowe zasady ustrojowe państwa. W pozostałych kwestiach nadal obowiązywały przepisy Konstytucji z 1952 roku, co spowodowało, iż w okresie 1992–1997 przepisy konstytucyjne zawarte były w aż trzech różnych dokumentach. Obowiązywała od 8 grudnia 1992.

Uchwalenie Małej Konstytucji w 1992 r. było wyrazem kompromisu politycznego aprobowanego przez większość klubów parlamentarnych. Zapewniło to pewną stabilizację porządku prawnego na czas prowizorium konstytucyjnego. Mała Konstytucja z 17 października 1992 r. jest najobszerniejszym spośród dotychczasowych tego rodzaju aktów pochodzących z 1919 i 1947roku. Jednocześnie regulacja ta nie objęła pozycji prawnej jednostki oraz sądownictwa. Zabrakło także postanowień dotyczących trybu zmiany Małej Konstytucji z 1992 r.


Struktura pracy

  1. USTRÓJ PAŃSTWA W USTAWIE ZASADNICZEJ Z 2 KWIETNIA 1997
  2. ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ. SEJM I SENAT. ZGROMADZENIE NARODOWE
  3. WŁADZA WYKONAWCZA
  4. WŁADZA SĄDOWNICZA
  5. KOMPETENCJE ORGANÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
  6. ORGANY KONTROLI OCHRONY PRAWA