Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Działalność animacyjna wojskowych instytucji kultury na przykładzie Klubu Wojskowego

350.00

Praca licencjacka

  • 35 stron
  • 28 pozycji bibliografii
  • badania

Kluby wojskowe od samego początku swojej działalności stanowiły w systemie życia kulturalnego ważne ogniwo zarówno wojska jak i społeczności lokalnej. Były on bowiem miejscem wyzwalania aktywności kulturalnej, urzeczywistniania osobistych ambicji uczestników, rozwoju ludzkich pasji i uzdolnień. Placówki te pełniły ważną rolę jako ośrodki wychowania społecznego, kształtowania pożądanych postaw moralnych i obyczajowych, a także ogólnodostępnej wiedzy.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Pojęcie animacji kultury
1.1. Teoretyczne podstawy animacji kultury
1.2. Animacja a upowszechnianie kultury – wzajemna relacja

Rozdział II. Wojskowe instytucje kultury w Polsce
2.1. Organizacja działalności klubów wojskowych – zarys historyczny
2.2. Kluby wojskowe od 2011 r.

Rozdział III. Działalność animacyjna KJW 1230 w Chełmie

Rozdział IV. Metodologia badań własnych
4.1. Cel badań
4.2. Charakterystyka metod badań własnych
4.2.1. Wywiad
4.2.2. Obserwacja
4.2.3. Analiza wyników badań
Bibliografia