Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Mój zawód – moja przyszłość

375.00

Praca magisterska

  • 75 stron
  • 49 pozycji bibliografii (1984-2012).

Pracą interesowali się już najwybitniejsi fachowcy z różnych dziedzin życia, była przedmiotem zainteresowań filozofów, ekonomistów, politologów, etnologów, socjologów i psychologów. Każda grupa naukowców definiowała ją w inny sposób naznaczając wyjątkowo cechy pracy związane z zainteresowaniami danej grupy. Określając to pojęcie kładzie się nacisk na różne jej aspekty. Wiąże się to często z wymiarem kulturowym epoki.


Spis treści

Rozdział I. Pojęcie i istota pracy zawodowej
1.1. Praca w ujęciu definicyjnym
1.2. Społeczny charakter pracy ludzkiej
1.3. Odmiany pracy zawodowej człowieka
1.4. Praca zawodowa jako wartość
1.5. Społeczne i psychologiczne konsekwencje utraty pracy

Rozdział II. Praca w ujęciu socjologicznym
2.1. Zjawisko pracy w ujęciu socjologicznym
2.2. Funkcje pracy
2.3. Praca w ujęciu ekonomicznym
2.4. Śląski etos pracy
2.5. Znaczenie pracy w katolickiej myśli społecznej

Rozdział III. Praca zawodowa a zmiany społeczno-gospodarcze
3.1. Prognozowane skutki powszechnego dążenia do posiadania pracy zawodowej
3.2. Wpływ pracy na system wartości i stylów życia

Rozdział IV. Metodologia badań własnych
4.1. Cel i przedmiot pracy
4.2. Metody i techniki badawcze
4.3. Problemy i pytania badawcze
4.4. Opis badanego środowiska
4.5. Analiza wyników badań własnych