Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Humanizacja pracy

15.00

Referat z socjologii

  • 3 strony

Streszczenie

Rewolucja przemysłowa obok niewątpliwych osiągnięć, które pozwoliły na zwiększenie obszarów dobrobytu i zapewnienie bezpieczeństwa, przyniosła również wiele zjawisk ujemnych. Do negatywnych skutków tzw. postępu technicznego należy degradacja człowieka pracującego.

Jednak na przełomie XVIII i XIX wieku pojawiła się idea, że człowiek ma naturalne prawo dążyć do zadowolenia z wykonywanej pracy. Wiąże się ono szerzej z dobrym społecznym samopoczuciem człowieka. Dostrzeżono, że aby osiągnąć zadowolenie z pracy konieczne jest przeobrażenie w sferze stosunków społeczno – produkcyjnych oraz społeczno – politycznych.

Poprzez humanizację pracy współcześnie rozumie się:

  • dostosowanie pracy do człowieka;
  • zmianę warunków i treści pracy w celu usunięcia uciążliwości towarzyszących pracy;
  • przywracanie pracy wartości związanych z samorealizacją osoby ludzkiej.

W rozwoju idei humanizacji pracy można wyodrębnić dwa konkurencyjne nurty: humanistyczny i pragmatyczny.