Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Przyczyny zachowań agresywnych wśród uczniów szkół podstawowych

290.00

praca licencjacka
38 stron
badania/ankieta

Spis treści

Wstęp
ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE USTALENIA TERMINOLOGICZNE
1.1. Pojęcie agresji
1.2. Rodzaje agresji
1.3. Co to jest przemoc?
1.4. Źródła przemocy młodocianych i jej uwarunkowania
1.5. Hipotetyczne przyczyny agresji i przemocy wśród młodzieży
ROZDZIAŁ II. AGRESJA I PRZEMOC W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY
2.1. Możliwości przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży
2.2. Płeć i środowisko społeczne a agresja dziewcząt i chłopców
2.3. Patologie społeczne występujące wśród młodzieży
ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy badawcze
3.3. Hipotezy badawcze
3.4. Metody i techniki badawcze
3.5. Plan i teren badań
ROZDZIAŁ IV. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH
WNIOSKI
Bibliografia
Spis wykresów
Aneks

Ostatnimi laty Polska przechodziła wiele przemian. Obok wzrostu demokratyzacji w kraju zaobserwować można również narastający niepokój w społeczeństwie, który związany jest ze wzrostem przestępczości. Coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się niepokojące doniesienia dotyczące natężenia negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Obecnie sytuacje takie są na porządku dziennym. Coraz to szybsze tempo życia, chęć posiadania większych luksusów i pieniędzy sprawiły, że wychowanie dzieci przez rodziców zaczęło podupadać i przesuwać się coraz bardziej na dalszy plan. Z każdym rokiem liczba zawieranych małżeństw maleje pociągając za sobą szereg konsekwencji. Rozpadające się rodziny, patologia, ubóstwo niekorzystnie wpływają na psychikę i postawy moralne dzieci, które pozbawione właściwych autorytetów zaczynają schodzić na złą drogę. Nieodpowiednie towarzystwo, narkotyki, alkohol doprowadzą w przyszłości do wyniszczenia społeczeństwa od środka.

W swojej pracy poruszyłem owe wątki. Starałem się przedstawić różne aspekty dotyczące agresji i przemocy, z jakimi boryka się nasze społeczeństwo od dawien dawna. Przeciwdziałanie tego typu zjawiskom nie należy do najłatwiejszych. Potrzebny jest do tego ni tylko czas, ale również chęci jak i odpowiednie środki zapobiegawcze, które nawet, jeśli posiadamy to albo nie umiemy w odpowiedni sposób je wykorzystać albo nie chcemy tego robić.

Moja praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale I zawarłam podstawowe kwestie definiujące samą przemoc i agresję. Rozdział II dotyczy przedstawienia i wyjaśnienia zjawiska w środowisku dzieci i młodzieży. Rozdział III przedstawia moje własne wnioski dotyczące wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów szkoły podstawowej. Wnioski z nich rzucają nowe światło na problem przemocy w szkole. Moje podstawowe założenia dotyczące ankiety, jaką przeprowadziłam pokrywają się z otrzymanymi wynikami.

Temat dotyczący agresji i przemocy a zwłaszcza u dzieci nie należy do łatwych. Jest to problem dosyć złożony i niełatwy do zlikwidowania. W moim przekonaniu było ukazanie tego zjawiska w sposób nowy i rzucenie nieco świeżego spojrzenia na tę sprawę.