Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rola Rady w zarządzaniu gminą

470.00

Praca magisterska

  • 57 stron
  • 52 pozycje bibliografii

Ludzie już od czasów prehistorycznych mieli do czynienia z zarządzaniem i już grupy łowców, czy zbieraczy wyłaniały i uznawały przewódcę, to potrzebę teorii zasad zarządzania zaczęto odczuwać dopiero po rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku. Dopiero wynalazki techniczne drugiej połowy XIX wieku, szczególnie maszyna parowa, wywołały daleko idącą mechanizację pracy fizycznej i doprowadziły do rozrostu przedsiębiorstw, powodując procesy koncentracji produkcji przemysłowej. Z niewielkich warsztatów i manufaktur, które dominowały jeszcze w pierwszej połowie XIXI wieku, zrodziły się zakłady przemysłowe. Nowe technologie doprowadziły do nagromadzenia w fabrykach dużej ilości surowców i robotników, którymi trzeba było zarządzać.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Teoria zarządzania

1.1. Geneza zarządzania
1.2. Prekursorzy teorii zarządzania
1.3. Funkcje zarządzania
Rozdział II. Zadania i kompetencje Rady Gminy
2.1. Ustawa o Samorządzie Gminy
2.2. Zadania i kompetencje Rady gminy
2.3. Prawa i obowiązki Radnego
2.4. Powołanie i kadencja rady Gminy
Rozdział III. Działalność Rady Gminy
3.1. Proces zarządzania gminą
3.2. Rola rady w zarządzaniu gminą
3.3. Analiza
Zakończenie
Bibliografia