Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Dzieci cudzoziemców

300.00

Praca licencjacka

  • 40 stron
  • 44 pozycji literatury

Komunikacja  to proces porozumiewania się, wymiana informacji między jej uczestnikami.  Jest to niezbędny element do nawiązywania relacji pomiędzy jednostkami, grupami czy instytucjami. Występują różne rodzaje komunikacji, jednak zajmując się tematem dotyczącym innych narodowości omówię komunikację międzykulturową.

Pierwszorzędną i najbardziej istotną sprawą, która umożliwia poprawny przebieg komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą jest znajomość wspólnego języka.  Oprócz tego każdy akt komunikacyjny składa się z kilku powiązanych ze sobą elementów, dzięki którym dochodzi do wymiany informacji.  Aby taki proces zaistniał uczestnicy muszą mieć powód lub chęć nawiązania rozmowy, dołącza także kontekst, sposób, w jaki partnerzy interakcji postrzegają siebie nawzajem, jakie mają względem siebie zamiary, komunikat, co chcemy przekazać, kanał przekazu bezpośredni czy pośredni oraz szumy, czyli źródło zakłóceń, którym mogą okazać się błahostki takie jak hałas, czy zmęczenie uczestników a  także coś poważniejszego, czyli wewnętrzne przekonania, uprzedzenia i stereotypy, których często ciężko jest się pozbyć. Komunikat powoduje sprzężenie zwrotne, czyli odpowiedź, reakcję wywołaną u odbiorcy na daną wiadomość. Dzięki tym wszystkim elementom dochodzi do wymiany informacji pomiędzy dwiema stronami.


Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Komunikacja i edukacja międzykulturowa

1.1. Specyfika komunikowania międzykulturowego i edukacji międzykulturowej

1.2. Bariery w komunikacji międzykulturowej

1.3. Znaczenie różnic etnicznych, narodowościowych, kulturowych i stereotypów w wychowaniu

Rozdział II. Dziecko cudzoziemców w przedszkolu

2.1. Adaptacja dziecka cudzoziemców w polskim przedszkolu

2.2. Współpraca rodziców dziecka z nauczycielami

2.3. Akceptacja i tolerancja rówieśników i ich rodziców w stosunku do rodzin cudzoziemców

2.4. Pomoc i wsparcie okazywane dziecku przez nauczycieli

Rozdział III. Metodologia badań własnych

3.1. Podstawy metodologiczne badań

3.2. Analiza wyników przeprowadzonych badań

3.3. Wnioski

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis wykresów