Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Poziom przestępczości nieletnich w miejscowości XYZ

350.00

praca licencjacka
47 stron

Przestępczość nieletnich określana jest w kryminologii jako patologia. I uważana jest za bardzo ważny i trudny problem społeczny.

Spis treści

Rozdział I. Przestępczość nieletnich
1.1. Przestępczość, przestępczość nieletnich, nieletni przestępca – pojęcie i istota
1.2. Kategoryzacja przestępstw, wykroczeń i zachowań patologicznych wśród młodzieży w świetle literatury przedmiotu – aktualny stan badań
1.3. Etiologia zachowań przestępczych wśród młodzieży
1.4. Problemy dorastania a przestępczość młodzieży
1.5. Przestępczość młodzieży w świetle współczesnych teorii
Rozdział II. Przestępczość nieletnich a zagrożenie bezpieczeństwa
2.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne a bezpieczeństwo publiczne – konceptualizacja pojęć
2.2. Przestępczość nieletnich jako czynnik zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
2.3. Zadania Policji w zakresie walki z przestępczością nieletnich
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Charakterystyka terenu badań
3.2. Cel i przedmiot badań
3.3. Problemy badawcze
3.4. Hipotezy badawcze
3.5. Metody badawcze
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych
4.1. Charakterystyka nieletnich sprawców przestępstw popełnionych przez nieletnich na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach
4.2. Udział nieletnich wśród sprawców przestępstw na terenie działania KPP w Kartuzach w latach 2016-2019
4.3. Przestępstwa z użyciem przemocy
4.4. Przestępstwa przeciwko mieniu
4.5. Rozboje i wymuszenia rozbójnicze
4.6. Przestępczość zorganizowana
4.7. Przestępczość związana z narkotykami
Bibliografia
Spis wykresów