Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Komunikacja niewerbalna

150.00

Praca zaliczeniowa z Komunikacji

  • 21 stron
  • 1 tabela
  • literatura z lat 1993-2004 (8 pozycji)

Streszczenie

Komunikacja, a dokładniej komunikowanie się niewerbalne jest definiowane w szerszym i węższym znaczeniu. W szerszym oznacza wszelkie zamierzone i niezamierzone przekazywanie informacji za pomocą: dzieł sztuki nieliterackiej, wystroju pomieszczeń, przedmiotów, którymi posługują się osoby danej kategorii społecznej, demograficznej i zawodowej, właściwości statycznych i dynamicznych ciała. W węższym rozumieniu – niewerbalne komunikowanie się jest transmisją informacji bez użycia słów i za pomocą statycznych i dynamicznych właściwości ciała. W tym znaczeniu bywa nazywane „mową ciała”, ukrytym komunikowanie się czy zachowaniami symbolicznymi.


Struktura pracy

  1. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W UJĘCIU DEFINICYJNYM
  2. FUNKCJE KOMUNIKATÓW NIEWERBALNYCH
  3. FORMY KOMUNIKATÓW POZAJĘZYKOWYCH
  4. KRYTERIA INTERPRETACJI KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
  5. RÓŻNICE W ZACHOWANIACH PRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH NARODOWOŚCI

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL