Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rodzice-dzieci. Konflikt czy kontynuacja

500.00

raca magisterska z Socjologii

  • 98 stron
  • 18 wykresów, 15 tabel
  • literatura z lat 1977-2003 (16 pozycji)
  • formularz ankiety

Streszczenie

Tematyką pracy jest konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie. Autor starał się przedstawić, poprzez ukazanie wyników badań, czy tako-
wy występuje. Opisane stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi powinny w pewien sposób rozjaśnić odpowiedź na pytanie: konflikt pokoleń, czy kontynuacja, „transmisja danych”.

W pracy przedstawiono różnorodne aspekty stosunków rodzice – dzieci, wykresy i tabele będą miały za zadanie rozjaśnić wyniki badań i analiz. Dwie zbliżone, ale jednak różne ankiety – dla rodziców i dla dzieci – pozwoliły przedstawić odpowiedzi na różne pytania i zagadnienia z punktu widzenia dzieci i rodziców, tak aby dać pełniejszy obraz oraz pogląd na dane zjawiska i problemy.


Struktura pracy

ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ TEORETYCZNA PRACY
Rodzina jako wartość podstawowa w społeczeństwie
Rodzina – jedna z najważniejszych instytucji wychowawczych i nośników socjalizacji
Funkcje rodziny
Stosunki wewnątrzrodzinne
Rodzina – kolebka osobowości
Rola rodziny wobec dziecka. Postawy rodziców, ich wpływ na dziecko
Komunikacja w rodzinie
Transmisja międzypokoleniowa
Konflikt – definicje, cechy, uwarunkowania
Pojęcie i rodzaje konfliktów
Zarys konfliktu w filozofii i socjologii
Taktyki rozwiązywania i strategie kierowania konfliktem
Konflikt pokoleń rodzice – dzieci
Pokolenie jako osobna ludzka generacja
Pokolenie – ujęcie socjologiczne – sens historyczny i kulturowy
Młodzież – krótka charakterystyka pokolenia
Świat wartości oraz aspiracje dzieci i młodzieży
Pochodzenie terminu wartość. Subiektywistyczne i obiektywistyczne ujęcie terminu
Wartość w sensie socjologicznym – socjologiczne def. wartości
Hierarchia wartości
Aspiracje – wyjaśnienie pojęcia
Rodzaje aspiracji
Co wpływa na aspiracje i dążenia?

ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ METODOLOGICZNA PRACY
Cel badań
Charakterystyka badanej zbiorowości
Założenia metodologiczne
Pytania badawcze
Hipotezy badawcze

ROZDZIAŁ III – OPRACOWANIE I ANALIZA BADAŃ
Ogólne relacje rodziców z dziećmi
Częstotliwość i tematy rozmów rodziców z dziećmi
Wzajemny kontakt pomiędzy rodzicami a dziećmi
Podsumowanie
Wartości wyznawane przez rodziców i dzieci – źródło porozumienia czy konfliktów?
Rodziny mało konfliktowe a wyznawane wartości przez dzieci i rodziców
Rodziny konfliktowe a hierarchia wyznawanych wartości przez rodziców i młodzież
Hierarchia wyznawanych wartości – wzajemna opinia dzieci i rodziców
Podsumowanie
Rodzice – dzieci. Konflikt pokoleń
Konflikt pokoleń – czy występuje? Opinia rodziców i dzieci
Częstotliwość konfliktów a chęć wyprowadzenia się dzieci z rodzinnego domu
Liczba dzieci w rodzinie a wpływ na konflikt
Inne aspekty konfliktu: wiara a konflikt, sytuacja materialna a konflikt
Podsumowanie
Czy rodzice są wzorem dla dziecka? Wpływ rodziców na dziecko i jego decyzje
Relacje rodzice – dzieci a poziom wzajemnego zaufania
Czy dzieci są dumne ze swoich rodziców a rodzice ze swoich pociech?
Rodzice moim wzorem? Opinia dzieci na ten temat
Wpływ rodziców na dziecko i jego decyzje
Podsumowanie