Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

750.00

Praca magisterska

  • 96 stron
  • 47 pozycji bibliografii
  • badania
  • kwestionariusz ankiety dla rodziców
  • kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
  • kwestionariusz ankiety dla logopedów
  • kwestionariusz autorskiej ankiety

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną, dziecko przyswaja ją sobie od najbliższego otoczenia drogą naśladownictwa. Wielokrotnie powtarzane przez rodziców nazwy przedmiotów, znajdujących się w otoczeniu dziecka, zostawiają słuchowe ślady w jego mózgu. Dziecko, usłyszawszy potem daną nazwę, potrafi sobie wyobrazić przedmiot, do którego ona się odnosi, czyli potrafi zrozumieć znaczenie słowa, a z czasem potrafi również nazwać przedmiot. Rozwój mowy postępuje równolegle z rozwojem motoryki narządów artykulacyjnych. Mowa wytwarza się dzięki skoordynowanej aktywności muskulatury języka, warg, gardła itp. Do rozwoju i koordynacji poszczególnych części aparatu artykulacyjnego potrzebny jest czas i aktywne ćwiczenia.


Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka rozwoju mowy dziecka
1.1. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
1.2. Fizjologiczne podstawy rozwoju myślenia i mowy dziecka
1.3. Kulturowo-społeczne czynniki rozwoju myślenia i mowy dziecka
1.4. Charakterystyka okresu mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Rozdział 2. Formy badania i usprawniania mowy dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2.1. Gromadzenie wiedzy o mowie dziecka na przykładzie podstawowych narzędzi diagnostycznych
2.2. Zasady kierowania rozwojem mowy dziecka
2.3. Rozmowy dzieci jako czynnik wyzwalania mowy dziecka
2.4. Funkcja opowiadania w rozwoju werbalnym dzieci

Rozdział 3. Metodologia badań własnych
3.1. Cel i problemy badawcze
3.2. Metody i techniki badawcze
3.3. Organizacja badań i osoby badane

Rozdział 4. Analiza wyników

Zakończenie
Bibliografia
Aneks
Spis tabel
Spis wykresów