Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Spektrum autyzmu – postępowanie diagnostyczne i wczesne symptomy

160.00

praca dyplomowa
20 stron

Autyzm to zaburzenie na tle neurorozwojowym, związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Nie jest chorobą, ale stanem, który towarzyszy człowiekowi przez całe życie – autyzm nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. Obecnie to jedno z najczęściej wstępujących zaburzeń na świecie. Objawy autyzmu pojawiają się we wczesnym dzieciństwie. Przejawia się on przede wszystkim trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi, zaburzeniami mowy, poczuciem wyizolowania oraz niechęcią do wymiany informacji z otoczeniem. Badacze do dziś nie widzą, jak traktować autyzm – czy jako przejaw bogactwa przeżyć wewnętrznych, czy wręcz przeciwnie – wewnętrznej pustki. Nadal jest to zaburzenie słabo poznane – niewiele wiadomo na temat jego przyczyn, symptomów i dynamiki jego przebiegu. Charakterystyczne dla niego jest to, że często po trudnym okresie dzieciństwa następuje jego ustabilizowanie w dorosłym życiu, chociaż osoba na niego cierpiąca nigdy nie osiągnie pełnej socjalizacji z otoczeniem.

Spis treści

Wstęp
1. Definicja autyzmu i jego patogeneza
2. Kryteria diagnostyczne autyzmu
3. Rozwój dziecka z autyzmem
4. Terapia dzieci z autyzmem
Bibliografia