Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rodzina z problemem alkoholowym Funkcjonowanie DDA w społeczeństwie

700.00

Praca magisterska

  • 79 stron
  • 53 pozycje bibliografii
  • badania
  • narzędzia badawcze

Niniejsza praca poświęcona jest zjawisku Dorosłych Dzieci Alkoholików – w skrócie DDA – którzy stanowią bardzo szeroki procent społeczeństwa. Wielu spośród nas, często również my, w dzieciństwie musi zmagać się z problemem alkoholizmu – piła matka, lub ojciec, a czasami również oboje rodzice – i tak właśnie w skrócie można określić grupę DDA – dorosłe osoby, które dzieciństwo przeżyły wśród alkoholików.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Rodzina pojęcia i jej funkcje
1.1. Pojęcie rodziny i jej struktura
1.2. Funkcje zdrowego systemu rodzinnego
1.3. Charakterystyka rodziny dysfunkcyjnej na przykładzie rodziny alkoholowej
Rozdział II. Alkoholizm i współuzależnienie w rodzinie
2.1. Zjawisko alkoholizmu i jego skutki w środowisku rodzinnym
2.2. Współuzależnienie – przyczyny, objawy i jego wpływ na dorosłe życie
2.3. Cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików – syndrom DDA
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cele badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4. Organizacja i przebieg badania
Rozdział IV. Analiza i interpretacja badań własnych
4.1. Postawy rodziców wobec własnych dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
4.2. Role pełnione w dzieciństwie a poczucie własnej wartości i relacje z najbliższymi u DDA
4.3. Postawy rodziców i role pełnione w dzieciństwie a odczuwanie skutków wzrastania w rodzinie z problemem alkoholowym
4.4. Terapia DDA
Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Załączniki