Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Aktywność społeczna ludzi starszych na przykładzie wolontariatu w hospicjum

400.00

Praca licencjacka

  • 48 stron
  • 30 pozycji bibliografii
  • badania
  • dyspozycje do wywiadu
  • zapis wywiadu

Aktywność społeczna jest jednym z elementów funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Stanowi ona doświadczenie i źródło korzyści dla samych jednostek jak i dla społeczeństwa, m. in. poprzez budowanie relacji społecznych, czy nabywanie kompetencji.

Niezależnie od wieku każdy może podjąć się różnych form aktywności społecznej. Interesujące jest jak taka aktywność przebiega i w jakim stopniu jest podejmowana przez seniorów. Osoby w starszym wieku niejednokrotnie doświadczają problemów zdrowotnych, braku sił lub poświęcają większość czasu rodzinie podejmując się chociażby opieki nad wnukami. Z drugiej strony kategoria ta zagrożona jest marginalizacją społeczną mi. in. z racji ograniczenia wcześniej pełnionych ról społecznych. Jest coraz więcej osób w wieku emerytalnym. Osoby te po zakończeniu pracy zawodowej z reguły zmniejszają swoje zaangażowanie w życie społeczne. Uzyskany czas wolny może być obciążeniem dla ludzi, którzy byli aktywni przed emeryturą. Znaczenie aktywności społecznej seniorów powiązane jest zatem z procesem starzenia się społeczeństwa.

Celem mojej pracy jest pogłębienie wiedzy o aktywności społecznej osób starszych w hospicjum. Podejmując ten temat chciałam dowiedzieć się m. in. jakie były przyczyny uczestnictwa w wolontariacie, jak wygląda życie, praca wolontariusza seniora, jakie są motywy podjęcia takiej formy wolontariatu. Wydaje się, że hospicjum to niezbyt przyjazne miejsce do spędzania wolnego czasu przez seniorów, ponieważ na co dzień stykają się tam z chorobami, samotnością innych oraz śmiercią.


SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. SOCJOLOGIA STARZENIA
1.1. Definicja starości. Perspektywa socjologii starzenia
1.2. Sytuacja społeczna osób starszych
1.3. Stosunek społeczeństwa do osób starszych
1.4. Styl życia i aktywność społeczna seniorów

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problematyka i pytania badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzie badawcze
2.4. Przebieg badań

ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ
3.1. Wolontariat w życiu badanych
3.2. Rekrutacja i organizacja pracy wolontariuszy
3.3. „Koszta i korzyści” wolontariatu w hospicjum z perspektywy badanych
3.4. Społeczne aspekty wolontariatu

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
ANEKS