Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Skutki wprowadzenia programu 500+ dla rynku pracy

70.00

Referat

  • 10 stron

Program „500+” wprowadzony w Polsce w 2016 roku miał wpływ na rynek pracy w kilku aspektach. Po pierwsze, zwiększył popyt na pracę, szczególnie w sektorze usług i handlu, co spowodowało wzrost płac i lepsze warunki zatrudnienia. Po drugie, wprowadzenie programu „500+” przyczyniło się do zwiększenia liczby kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich. Po trzecie, program „500+” mógł również prowadzić do powstawania mikroprzedsiębiorstw i samozatrudnienia, co wpłynęło na wzrost liczby miejsc pracy. Jednocześnie, program „500+” mógł również powodować zmniejszenie motywacji do podjęcia pracy, szczególnie wśród osób o niższych kwalifikacjach zawodowych.