Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wpływ lęku na jakość pamięci uczniów szkoły podstawowej

500.00

Praca licencjacka z Psychologii

  • 57 stron
  • literatura z lat 1990-2005

Streszczenie

Współczesne życie każdego człowieka sprawia, że jednostka nie zawsze ma możliwość sprawnego funkcjonowania. W każdym okresie życie trudniej jest nam zachować normalny przebieg czynności, które bez zakłóceń prowadziłyby do zamierzonego celu, a coraz częściej się zdarza, że człowiek narażony jest na wpływ różnych czynników zagrażających, które w znacznym stopniu zakłócają przebieg jego działalności.

Współczesna cywilizacja kryje w sobie elementy obciążenia psychicznego, ukrywa czynniki, które leżą u podstaw zmian i zaburzeń w psychice. Wzmożony temp życia, pośpiech, niepokój te czynniki zwiększyły dodatkowo obciążenie w sferze psychicznej związane ze wzrostem wymagań stawianych jednostce. Obecność lęku coraz bardziej wzrasta i zaznacza się silniej w życiu współczesnym. Szczególnie ważnym terenem badań jest środowisko dzieci i młodzieży szkolnej, które najczęściej doświadczają przeżyć lękowych. Sytuacja lękowa jest sytuacją trudną dla osób
dorosłych, a podwójnie dla dziecka, gdyż zostaje zachwiana równowaga między zadaniami, warunkami i możliwościami jego wykonania.

Niebezpieczeństwo lęku jest produkowane lub wyolbrzymiane przez czynniki zagrażające, ponieważ może obniżyć poziom wykonania czynności, co powoduje pewne konsekwencje dla danej jednostki np. strach, zachwianie równowagi, obniżenie samooceny. Przedmiotem pracy jest lęk, jest to jedna z emocji, którymi zajmuje się psychologia.


Struktura pracy

Wstęp
ROZDZIAŁ I. Lęk według różnych koncepcji psychologicznych
Pojęcie lęku
Różne teorie lęku
Różnice występujące pomiędzy lękiem a strachem
Rozdział II. Pojęcie zapamiętywania w procesie uczenia się
Rola pamięci w procesie uczenia się
W jaki sposób skutecznie zapamiętujemy
Wpływ lęku na zapamiętywanie
ROZDZIAŁ III. Metodologia badań
Cel i przedmiot badań
Problematyka badawcza
Metody, techniki i narzędzia badań
Charakterystyka terenu badań
Organizacja badań
ROZDZIAŁ IV. Badania własne – wpływ lęku na zdolność zapamiętywania u uczniów wysoko i nisko osiągających
PODSUMOWANIE I WNIOSKI