Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Satysfakcja życiowa, seksualna i partnerska, matek dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera

300.00

Praca licencjacka

  • 30 stron
  • 52 pozycje literatury

Pojęcie satysfakcji z życia wyjaśnić można odwołując się najpierw do samej satysfakcji, która oznacza stan emocjonalny powstały w wyniku osiągnięcia jakiegoś celu. Tak więc realizacja wartościowego zamierzenia, uzyskanie pożądanego, wyobrażonego wcześniej stanu końcowego lub pogrążenie się w atrakcyjnym działaniu może znacząco wpłynąć na odczuwany przez nas stan afektywny. W odniesieniu do ludzkiej egzystencji, satysfakcja może się wiązać z szeroko rozumianym celem życia, którego spełnienie lub sama realizacja daje wzrost zadowolenia.

Spis treści
Rozdział I. Rodzina w ujęciu systemowym
1.1 Ogólne założenia systemowego ujęcia rodziny
1.2 Dziecko z diagnozą Autyzmu w systemie rodzinnym
1.3 Problemy matek dzieci z diagnozą autyzmu
Rozdział II. Całościowe zaburzenia rozwojowe – zaburzenia ze spektrum autyzmu
2.1 Autyzm dziecięcy
2.2 Zespół Aspergera
Rozdział III. Obszary satysfakcji w życiu kobiety
3.1 Satysfakcja życiowa
3.2 Satysfakcja seksualna
3.3 Satysfakcja partnerska