Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Sprawność fizyczna u chłopców w szkole podstawowej w wieku 10-15 lat

350.00

praca licencjacka
40 stron
bdania

Człowiek sprawny fizycznie jest szybki, wytrzymały, posiada dużą siłę i ruchomość w stawach. Potrafi odpowiednio skoordynować ruchy w zmieniających się warunkach otoczenia. Pierwsze naukowe prace dotyczące kultury fizycznej pojawiają się w Polsce już w XIX wieku. Dotykają tematów stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i przyzwyczajeń higienicznych. Prace te powstają na skutek wprowadzenia lekcji wychowania fizycznego do szkół. Dynamiczny rozwój sportu i turystyki również przyczynia się do powstawania tych opracowań.


Wstęp
Rozdział 1. Poruszana problematyka w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicja i komponenty sprawności fizycznej
1.2. Sprawność fizyczna i jej uwarunkowania
1.3. Sprawność fizyczna dzieci w badaniach naukowych
Rozdział 2. Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody badań
2.4. Charakterystyka terenu badań
2.5. Materiał badań
2.6. Organizacja i przebieg badań
Rozdział 3. Analiza wyników badań
3.1. Pomiary antropogeniczne
3.2. Szybkość biegowa
1.3. Zwinność
1.4. Skoczność
1.5. Gibkość
1.6. Siła funkcjonalna
1.7. Siła ręki
1.8. Siady z leżenia
1.9. Wytrzymałość biegowa
Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis wykresów