Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Transformacje obrazu siebie u nastoletnich matek

500.00

Praca magisterska z Pedagogiki

  • 234 strony
  • literatura z lat 2000-2007 (35 pozycji)
  • formularz ankiety

Streszczenie

Celem pracy jest możliwie pełne odtworzenie kształtowania się obrazu siebie u nastoletnich dziewcząt. Przegląd różnych aspektów problematyki obrazu siebie zostanie ukierunkowany na ukazanie tego zagadnienia na relatywnie szerokim tle.

Zaprezentowany został przegląd definicji obrazu siebie oraz jego funkcji. Omówiona została struktura obrazu siebie oraz kwestia jego stałości/zmienności. Szczególnie wyeksponowany został rozwój obrazu siebie w okresie adolescencji (oraz skrótowo: do okresu adolescencji), w tym również rozwój obrazu ciała.


Struktura pracy

ROZDZIAŁ I. PROBLEMATYKA OBRAZU SIEBIE W LITERATURZE PRZEDMIOTU
1.1. USTALENIA TERMINOLOGICZNE
1.2. OBRAZ SIEBIE- PRZEGLĄD DEFINICJI
1.3. ELEMENTY STRUKTURY OBRAZU SIEBIE
1.4. OBRAZ CIAŁA JAKO ELEMENT STRUKTURY JA; POJECIE I ROZWÓJ
1.5. KONSEKWENCJE POZYTYWNEGO VS NEGATYWNEGO OBRAZU SIEBIE DLA FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA
1.6. STAŁOŚĆ A ZMIENNOŚĆ OBRAZU SIEBIE
1.7. FUNKCJE, ROLA, ZNACZENIE OBRAZU SIEBIE
1.8. TEORIA CARLA ROGERSA JAKO PRZYKŁAD FENOMENOLOGICZNEGO UJĘCIA „JA”
1.9. ROZWÓJ OBRAZU SIEBIE
1.10. ZARYS ROZWOJU OBRAZU SIEBIE DO OKRESU ADOLESCENCJI
1.11. ROZWÓJ OBRAZU SIEBIE W OKRESIE ADOLESCENCJI
ROZDZIAŁ II. MACIERZYŃSTWO W SZERSZYM UJĘCIU PSYCHOLOGICZNYM
2.1. MACIERZYŃSTWO JAKO PUNKT ZWROTNY W ŻYCIU KOBIETY
2.2. UMIEJSCOWIENIE NARODZIN DZIECKA W CYKLU ŻYCIA RODZINNEGO
2.3. PRZYJŚCIE NA ŚWIAT DZIECKA ROZUMIANE JAKO TZW. KRYTYCZNE ZDARZENIE ŻYCIOWE
2.4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE KOBIETY W ROLI MATKI
2.5. WYMIAR PRAKTYCZNY MACIERZYŃSTWA – PRZYKŁADOWE CECHY
ROZDZIAŁ III. MACIERZYŃSTWO NASTOLATEK NA TLE ADOLESCENCJI JAKO OKRESU WIELORAKICH TRANSFORMACJI ROZWOJOWYCH
3.1. ZADANIA ROZWOJOWE OKRESU ADOLESCENCJI
3.2. ZDARZENIA PUNKTUALNE I NIEPUNKTUALNE W ROZWOJU
3.3. SPECYFIKA ROZWOJU POZNAWCZEGO NASTOLATKÓW W KONTEKŚCIE ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH
3.4. ROZWÓJ EMOCJONALNOŚCI NASTOLATKÓW W KONTEKŚCIE RODZICIELSTWA
3.5. ROZWÓJ SPOŁECZNY JAKO WAŻNY WYMIAR FUNKCJONOWANIA NASTOLETNICH MATEK
3.6. MACIERZYŃSTWO NASTOLATEK
3.7. WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA
3.8. MACIERZYŃSTWO – POLARYZACJA PODEJŚĆ
3.9. WSPÓŁCZESNE ZMIANY WE WZORCACH PROKREACYJNYCH
3.10. UWARUNKOWANIA PRZEDWCZESNEGO MACIERZYŃSTWA
3.11. SYTUACJA ŻYCIOWA NASTOLETNICH MATEK
3.12. SYTUACJA PSYCHOLOGICZNA NASTOLATEK W CIĄŻY I NASTOLETNICH MATEK
3.13. POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA MACIERZYŃSTWA NASTOLATEK
3.14. PORTRET „MATEK AMBIWALENTNYCH” WG BUDROWSKIEJ
3.15. MACIERZYŃSTWO NASTOLATEK W MASS MEDIACH
ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
4.1. PODEJŚCIE ROZWOJOWE W ANALIZIE TRANSFORMACJI OBRAZU SIEBIE U NASTOLETNICH MATEK
4.2 PROCESUALNA ANALIZA TRANSFORMACJI OBRAZU SIEBIE U NASTOLETNICH MATEK
4.3. CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADAWCZEJ
4.4. ORGANIZACJA BADAŃ
ROZDZIAŁ V. ETAPY ANALIZY ZEBRANEGO MATERIAŁU
5.1. ANALIZA DANYCH POCHODZĄCYCH OD POJEDYNCZEJ OSOBY
5.2. WSTĘPNA STRUKTURALIZACJA MATERIAŁU
5.3. ANALIZA DANYCH POCHODZĄCYCH OD WSZYSTKICH BADANYCH
ROZDZIAŁ VI. JAKOŚCIOWA ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ
6.1. ANALIZA PRZYPADKÓW
6.2. SPECYFIKA TRANSFORMACJI OBRAZU SIEBIE U ANGELIKI I U KAROLINY- PORÓWNANIE
6.3. MODEL TRANSFORMACJI OBRAZU SIEBIE U NASTOLETNICH MATEK .