Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej

380.00

praca licencjacka
47 stron
badania

Spis treści

Rozdział I. Charakterystyka rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
1.1 Rozwój fizyczny
1.2 Rozwój umysłowy
1.3 Rozwój uczuciowy
1.4 Rozwój społeczno-moralny

Rozdział II. Literatura dziecięca
2.1 Literatura dziecięca w nauczaniu zintegrowanym
2.2 Zainteresowania czytelnicze dzieci w młodszym wieku szkolnym
2.3 Sposoby pracy z tekstem

Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1 Struktura badań pedagogicznych
3.2 Cel i przedmiot badań
3.3 Problem badawczy
3.4 Hipotezy, zmienne i wskaźniki
3.5 Metoda i techniki badań
3.6 Organizacja badań
3.7 Charakterystyka środowiska i badanych osób

Rozdział IV. Metodologia badań własnych


 

Dzieci w klasa wczesnoszkolnych, na zajęciach i poza nimi, stykają się z różnymi rodzajami tekstów: literackimi, popularnonaukowymi, publicystycznymi. Książki i czasopisma czytane przez dzieci, w wielu przypadkach umiejętnie łącząc przekaz językowy treści z przekazem wizualnym, są nieocenioną pomocą w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy.

Ważną rolę w przyswajaniu treści przedmiotowych przez ucznia pełnią podręczniki szkolne, dzięki którym już w etapie wczesnoszkolnym dziecko może ćwiczyć umiejętności oraz sprawności, utrwalać materiał i zarazem kontrolować jego opanowanie.

Stopniowe uczenie się różnymi sposobami przy pomocy tekstu powinno mieć miejsce zarówno na lekcjach języka polskiego w klasach niższych, jak i na zajęciach z innych przedmiotów szkolnych, na zajęciach fakultatywnych, kołach zainteresowań, w kontakcie z biblioteką, a nawet w domu. Pełne korzystanie z lektury występuje jedynie wówczas, gdy czytelnik dokonuje zarówno percepcji, jak i recepcji tekstu, gdy poza postrzeganiem pojedynczych składowych tekstu zapamiętuje on także treść lektury, potrafi krytycznie ustosunkować się do niej i co równie ważne, praktycznie wykorzystać ją w swojej działalności.