Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Sprawność fizyczna dzieci w wieku 10-13 lat uczących się w Szkole Podstawowej XYZ

320.00

praca licencjacka
45 stron
badania

Na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego niebagatelny wpływ ma wiedza na temat zdrowia i sprawności fizycznej danego osobnika czy społeczności np. klasy. Dobrze przeprowadzona diagnoza pozwala dowiedzieć się na jakim poziomie sprawności jest dziecko, ułatwia tym samym pracę trenerowi czy nauczycielowi wychowania fizycznego.


Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Poruszana problematyka w świetle literatury przedmiotu
1.1. Definicja i komponenty sprawności fizycznej
1.2. Sprawność fizyczna i jej uwarunkowania
1.3. Sprawność fizyczna dzieci w badaniach naukowych
Rozdział 2. Metodologiczne podstawy badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody badań
2.4. Charakterystyka terenu badań
2.5. Materiał badań
2.6. Organizacja i przebieg badań
Rozdział 3. Analiza wyników badań
3.1. Pomiary antropogeniczne
3.2. Szybkość biegowa
1.3. Zwinność
1.4. Skoczność
1.5. Gibkość
1.6. Siła funkcjonalna
1.7. Siła ręki
1.8. Siady z leżenia
1.9. Wytrzymałość biegowa
Podsumowanie i wnioski
Piśmiennictwo
Spis tabel
Spis wykresów