Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej – przyczyny ora wybrane metody terapii

450.00

Praca licencjacka

  • 48 stron
  • 26 pozycji bibliografii
  • badania
  • kwestionariusz rozpoznania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u uczniów
  • scenariusz zajęć

Pojęcie „specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu” odnosi się do syndromu wybiórczych trudności w zakresie czytania i pisania. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych, które występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Podłożem tych zaburzeń jest nieprawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.

Poszczególne rodzaje tych trudności mogą występować w izolacji lub łączyć się ze sobą. Są to: dysleksja (rozwojowa), która powoduje trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w pisaniu, dysortografia, która powoduje trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów ortograficznych), dysgrafia, wywołujące trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma, tzw. brzydkie pismo).

Zagadnienie trudności w czytaniu i pisaniu uczniów jest jednym z poważniejszych problemów z jakimi muszą radzić sobie współcześnie nauczyciele.


Spis treści
Wstęp

Rozdział I. Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej
I.1. Uzgodnienia terminologiczne
I.2. Etiologia dysleksji
I.3. Metody wykorzystywane w pracy z dziećmi dyslektycznymi
I.3.1. Metoda Dobrego Startu
I.3.2. Metoda Struktur Wyrazowych
I.3.3. Metoda Wertykalna
I.4. Częstość występowania dysleksji, dysortografii i dysgrafii

Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych
II.1. Cele teoretyczno-poznawcze i praktyczno-wdrożeniowe
II.2. Problemy i hipotezy badawcze
II.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
II.4. Charakterystyka badanego środowiska

Rozdział III. Analiza wyników badań własnych

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis schematów
Spis wykresów
Załączniki