Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Szef misji dyplomatycznej jako organ państwa w realizowaniu polityki zagranicznej

400.00

Praca licencjacka

  • 54 strony
  • 40 pozycji literatury

Pojęcie „dyplomacja” ma swoje źródło w języku greckim. Diploma (gr. Diplóos – podwójny) oznaczała prawdopodobnie akt urzędowy, instrukcję poselską, która zapewniała przywileje przekazane przez suwerena, sporządzaną na dwóch glinianych tabliczkach. Brak powszechnie przyjętej i jednoznacznej definicji dyplomacji wynika z istoty stosunków dyplomatycznych, ich szerokiego aspektu i wielowarstwowości. Większość badaczy uważa jednak, że omawiane pojęcie można sprowadzić do dwóch aspektów. W pierwszym znaczeniu „dyplomacja” jest to oficjalna, urzędowa działalność państwa, będąca narzędziem polityki zagranicznej, realizująca cele i zadania w sferze stosunków międzynarodowych w drodze prowadzenia rozmów, rokowań, korespondencji i zawierania umów międzynarodowych. Po drugie, dyplomacją nazywa się zespół metod, środków oraz umiejętności z zastosowaniem taktu, ostrożności, argumentacji, a więc sztukę uprawiania zawodu dyplomaty. Trzeci, dodatkowy aspekt ma charakter instytucjonalny i odnosi się do aparatu organizacyjnego, czyli korpusu służby zagranicznej w ministerstwach spraw zagranicznych, a także przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych.


Spis treści

Rozdział 1. Rys historyczny
1.1 Ewolucja stosunków dyplomatycznych
1.2 Dyplomacja współczesna
1.3 Ewolucja stosunków konsularnych

Rozdział 2. Podstawy prawne
2.1 Podstawy prawne do zawierania stosunków między państwami
2.2 Stosunki dyplomatyczne a stosunki konsularne
2.3 Pojęcie dyplomacji w odniesieniu do polityki zagranicznej państwa
2.4 Funkcje dyplomatyczne
2.5 Funkcje konsularne

Rozdział 3. Działalność państwa na arenie międzynarodowej
3.1 Organy wewnętrzne państwa
3.2 Organy zewnętrzne państw
3.3 Sprawowanie funkcji konsularnych przez członka misji dyplomatycznej
3.4 Realizowanie aktów dyplomatycznych przez urzędnika konsularnego