Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Analiza działalności i funkcjonowania procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

500.00

Praca magisterska

  • 59 stron
  • 3 rysunki
  • 70 pozycji bibliografii

W warunkach współczesnej gospodarki przepływ fizyczny dóbr materialnych staje się coraz bardziej skomplikowany. Sterowanie tym procesem wymaga odpowiednich informacji i
określonego ich przetwarzania. Dopiero wtedy można podejmować właściwe decyzje regulacyjne. Rodzaj świadczonych usług magazynowych wynika z posiadanego wyposażenia
bazy magazynowej, a więc rodzajów budynków i placów składowych, a także wyposażenia technicznego w sprzęt magazynowy oraz w infrastrukturę logistyczną. Problematyka ta jest
ściśle związana z transportem, gdyż strumienie towarowe rozpatruje się w ruchu, a różnego typu magazyny stanowią tylko punkty ich zatrzymania się na określony czas. Mówiąc o metodach magazynowania, należy zwrócić uwagę na metody przeprowadzania operacji magazynowych, które zdeterminowane są przez: wielkość przestrzeni magazynowej, rodzaj wyposażenia, nakład pracy. Realizacja zadań i prac w fazie przyjmowania i składowania w zasadniczej mierze uzależniona jest od technicznego wyposażenia magazynowego, natomiast w fazie wydawania, poprzedzonej pracami kompletacyjnymi, ujawniają się również wymogi, które uzależnione są od systemu logistycznego, w jakim dany magazyn pracuje. Jednym z podstawowych zadań współczesnej logistyki jest redukcja kosztów przepływu oraz utrzymania zapasów. Koszty te stanowią istotny składnik kosztów działalności gospodarczej, a ich redukcja przez zintegrowane działania logistyczne staje się istotnym źródłem poprawy gospodarności podmiotów gospodarczych. Wyżej wymienione koszty można redukować poprzez wiele czynników usprawniających pracę logistyki m.in. przez zwiększenie rotacji towarów magazynowych, pozbywanie się towarów zalegających i trudno zbywalnych prowadząc wyprzedaże, zakupy towarów magazynowych na specjalnych warunkach cenowych w dużych ilościach jednorazowo. Przyszłość zintegrowanej logistyki zawiera się w sposobie kierowania procesami gospodarczymi przedsiębiorstwa. Obok podstawowych wskaźników logistycznych przedsiębiorstwo musi rozważyć aspekt czasu w warunkach rosnącego nacisku na szybką odpowiedź na zapotrzebowanie klienta.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Logistyka – znaczenie i cele logistyki
1.1. Definicje i geneza rozwoju logistyki
1.2. Zarządzanie logistyczne –analiza pojęcia
1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem
1.2.2. Determinanty stymulujące rozwój zarządzania
1.2.3. Związek między logistyką a marketingiem
1.2. Działania logistyczne w firmie
1.3. Istota łańcucha logistycznego
Rozdział II. Logistyka i procesy logistyczne w przedsiębiorstwie
2.1. Logistyka zaopatrzenia – składowe systemu
2.2. Logistyka produkcji –procesy produkcyjne, funkcjonowanie procesu produkcyjnego
2.3 Procesy logistyczne w obszarze dystrybucji
2.4. Infrastruktura logistyczna – procesy magazynowe
Rozdział III. Przedsiębiorstwo XYZ – analiza procesów logistycznych
3.1. Geneza, rozwój i funkcjonowanie XYZ
3.2. Oferta i otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa XYZ
3.3. Procesy logistyczne w działalności przedsiębiorstwa XYZ
3.4. Propozycje usprawnień w funkcjonowaniu firmy XYZ
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków