Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rola opakowań w logistyce transportowej

300.00

praca licencjacka
49 stron

Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz oddziaływaniem energii mechanicznej w czasie trwania procesu transportowego. Według definicji zawartej w PN-88/0-79000 opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego towaru.


Spis treści
ROZDZIAŁ I. OPAKOWANIA W LOGISTYCE
1.1 Istota i funkcje logistyki
1.2 Istota i funkcje transportu
1.3 Funkcje i podział opakowań w logistyce
ROZDZIAŁ II. ROLA OPAKOWANIA W GAŁĘZIACH TRANSPORTU
2.1 Opakowania w transporcie drogowym
2.2 Opakowania w transporcie kolejowym
2.3 Opakowania w transporcie lotniczym
2.4 Opakowania w transporcie morskim
ROZDZIAŁ III. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ W LOGISTYCE
3.1 Ogólne przyczyny powstawania szkód podczas transportu
3.2 Narażenia oddziałujące na towary podczas transportu
3.2.1 Narażenia mechaniczne
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel