Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Transport i spedycja jako element łańcucha dostaw na przykładzie firmy XYZ

550.00

Praca inżynierska

  • 63 strony
  • literatura z lat 2001-2015

Wraz z rozwojem gospodarczym związanym z produkcją i handlem intensywnie rozwija się branża TSL. Skrót TSL oznacza Transport – Spedycja – Logistyka. TSL zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z transportem ludzi, towarów, organizacją przewozów, infrastrukturą, dokumentacją, zapewnieniem niezbędnych pojazdów, obsługę magazynów, zarządzaniem, zasobami ludzkimi, koordynowaniu oraz planowaniu przepływu dóbr między poszczególnymi jednostkami na rynku. Działaczami na rynku TSL są firmy prowadzące wyspecjalizowaną działalność gospodarczą. Spedycja i transport często bywają stosowane zamiennie. Są to pokrewne pojęcia ale oznaczają co innego. W rzeczywistości spedycja obejmuje szerszy zakres działań od transportu. Różnice między spedycją a transportem polegają ma specyfice umów i odpowiedzialności za realizację zlecenia.


Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Transport
1.1 Definicja transportu
1.2 Podział transportu
1.3 Charakterystyka najpopularniejszych środków transportu kolejowego i samochodowego
1.4 Dokumentacja w transporcie
1.5 Popyt i podaż w transporcie

Rozdział 2. Spedycja
2.1 Definicja spedycji
2.2 Rodzaje spedycji
2.3 Usługi spedycyjne
2.4 Proces spedycyjny
2.5 Współpraca spedycji z przewoźnikiem
2.6 Pojęcie spedytora

Rozdział 3. Łańcuch dostaw
3.1 Definicja łańcucha dostaw
3.2 Transport w łańcuchu dostaw
3.3 Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw

Rozdział 4. Charakterystyka wybranego łańcucha dostaw w firmie LIT
4.1 Firma
4.1.1 Przedstawienie firmy LIT
4.1.2 Tabor firmy LIT
4.2 Zarządzanie transportem w firmie LIT
4.3 Przykładowy łańcuch dostaw
4.4 Certyfikaty jakości firmy LIT

Rozdział 5.Propozycje usprawnień w badanym przedsiębiorstwie

Zakończenie
Spis literatury
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki