Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wpływ motywacji i przekonań rodziców na wybór ścieżki rehabilitacji i kształcenia dziecka z wadą słuchu

390.00

praca magisterska
65 stron
badania/ankieta

Niepełnosprawność jest terminem szeroko analizowanym przez społeczeństwo w różnych sytuacjach. Każdy z nas na swój użytek interpretuje to pojęcie tak jak mu wygodnie, dopasowując je do danej sytuacji czy osoby. Bez względu jednak na ilość interpretacji i koncepcji, najważniejszym jest dostrzec człowieka, jego potrzeby i traktować go jako pełnosprawnego człowieka naszego społeczeństwa.


Spis treści
ROZDZIAŁ I. NIEPEŁNOSPORAWNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT ANALIZY TEORETYCZNEJ
1.1. Pojęcie niepełnosprawności
1.2. Klasyfikacja stopni niepełnosprawności
1.3. Modele niepełnosprawności
ROZDZIAŁ II. DZIECKO NIESŁYSZĄCE
2.1. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu
2.2. Klasyfikacja wad słuchu
ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE DZIECKA Z USZKODZONYM SŁUCHEM
3.1. Charakterystyka funkcji poznawczych
3.2. Społeczne funkcjonowanie dziecka głuchego
ROZDZIAŁ IV. RODZINA Z DZIECKIEM NIESŁYSZĄCYM.
4.1. Funkcje rodzin z dziećmi niesłyszącymi
4.2. Problemy rodzin dzieci z wadą słuchu
4.3. Interakcje komunikacyjne dziecka niesłyszącego
ROZDZIAŁ V. ŚRODOWISKO SZKOLNE
5.1. Dojrzałość szkolna dziecka z wadą słuchu
5.2. Współpraca nauczyciela z uczniem i jego rodziną
5.3. Uczeń niesłyszący w klasie integracyjnej
5.4. Metody pracy edukacyjnej z dzieckiem niesłyszącym
ROZDZIAŁ VI. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH
6.1. Przedmiot i cel
6.2. Hipoteza badawcza
6.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
6.4. Organizacja i przebieg badań
ROZDZIAŁ VII. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
Bibliografia
Aneks