Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rola misji i wizji w procesie formułowania strategii przedsiębiorstwa

90.00

Referat

  • 16 stron

Strategia jest zwykle pojmowana jako sposób zachowania się organizacji lub jako zbiór reguł postępowania zwykle w dłuższym przedziale czasu. W różnych definicjach podkreśla się wątek relacji z otoczeniem, ciągłych relacji na zmiany w otoczeniu oraz na budowę pozycji w otoczeniu rynkowym.

G.A. Steiner i J.B. Miner definiują strategię przedsiębiorstwa jako „formułowanie misji, wyznaczanie celów organizacji w kontekście czynników zewnętrznych (otoczenia)
i wewnętrznych, formułowanie wariantów i zasad działania (strategies and policies) do osiągnięcia tych celów, oraz zapewnienie ich właściwego wdrożenia…”
.

Strategia nazywana jest głównym celem organizacji, podstawowym programem działania dobranym do realizacji celów i sposobów alokacji zasobów wykorzystanych do zapewnienia relacji miedzy organizacją, a jej otoczeniem. Wyraźnie podkreśla to H. Mintzberg – „strategia to czynnik mediacji między organizacją i jej otoczeniem; to spójne układy strumieni decyzji podejmowanych w organizacji służące rozwiązywaniu problemów związanych z otoczeniem”.