Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Wiedza mieszkańców gminy Nowy Targ na temat Domowej Opieki Paliatywnej

500.00

Praca magisterska

  • 50 stron
  • 41 pozycji bibliografii
  • badania

Domowa opieka paliatywna to rodzaj opieki zdrowotnej, która jest świadczona pacjentom z poważnymi chorobami, takimi jak rak, czy choroby układu oddechowego, kiedy stan ich zdrowia uniemożliwia im pozostanie w szpitalu. Celem tego rodzaju opieki jest zapewnienie pacjentom i ich rodzinom wsparcia i umożliwienie im godzenia się z chorobą, a także zapewnienie im jak najlepszej jakości życia i komfortu w miejscu ich zamieszkania.

Opieka paliatywna obejmuje szeroki zakres usług, w tym opiekę medyczną, pomoc w zarządzaniu bólem i innymi objawami, wsparcie emocjonalne i duchowe, a także pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i finansowych. Opieka ta jest świadczona przez zespół składający się z lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i innych specjalistów, którzy współpracują ze sobą, aby zapewnić pacjentowi jak najlepszą opiekę.

Ważne jest, aby pacjenci i ich rodziny wiedzieli, że opieka paliatywna nie oznacza rezygnacji z leczenia, ale jest uzupełnieniem tego leczenia i ma na celu poprawę jakości życia pacjenta i jego rodziny w trudnym czasie.

Spis treści
Rozdział I. Idea opieki paliatywno-hospicyjnej – rys historyczny
1.1. Tradycyjny i nowoczesny model umierania a rodzina
1.2. Historia opieki paliatywno-hospicyjnej
1.3. Rozwój opieki hospicyjnej w Polsce
1.4. Organizacja opieki hospicyjno-paliatywnej
Rozdział II. Opieka paliatywna jako forma opieki nad pacjentem terminalnie chorym
2.1. Opieka paliatywna i jej zadania
2.2. Kwalifikacja do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną
2.3. Leczenie objawowe
2.4. Cierpienia chorych z zaawansowaną, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu oraz ich bliskich i personelu
2.5. Organizacja i struktura opieki paliatywnej
2.6. Opieka paliatywna w domu
Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Rozdział IV. Analiza wyników badań własnych
4.1. Wyniki badań
4.2. Dyskusja
4.3. Wnioski
Bibliografia