Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Turystyka górska na obszarze Beskidu Śląskiego

450.00

Praca licencjacka

  • 56 stron
  • 2 ankiety
  • 31 pozycji literatury

Turystyką nazywa się indywidualne i zbiorowe wędrówki po kraju lub po innych krajach. Mogą to być wędrówki piesze, jak i z wykorzystaniem wszelkich środków lokomocji. Turystyka to forma czynnego wypoczynku, dająca nie tylko wytchnienie i rozrywkę, ale również sprzyja poznawaniu odległych zakątków, nawiązywaniu kontaktów z nowymi ludźmi, gromadzeniu przeżyć i wzbogaceniu osobowości.


Spis treści

Rozdział I. Turystyka górska – informacje ogólne
1.1. Turystyka – wyjaśnienie pojęcia
1.2. Turystyka kwalifikowana – w literaturze przedmiotu
1.2.1 Charakterystyka turystyki górskiej
1.2.2 Zasady bezpiecznej turystyki górskiej
1.3 Miejsce turystyki wśród innych aktywności górskich

Rozdział II. Beskid Śląski
2.1. Ogólna charakterystyka (topografia, krajobraz)
2.1.1. Pasma górskie Beskidu Śląskiego
2.2. Ruch turystyczny w Beskidzie Śląskim
2.2.1. Schroniska i chatki studenckie
2.3. Atrakcje turystyczne Beskidu Śląskiego

Rozdział III. Metodologia badań własnych
3.1 Cel i przedmiot badań
3.2 Problem główny i problemy szczegółowe
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4 Teren badań
3.5 Przebieg badań

Rozdział IV. Analiza wyników badań
4.1 Wyniki badań profesjonalistów
4.2. Wyniki badań nieprofesjonalistów
4.3. Charakterystyka porównawcza