Sklep z gotowymi materiałami edukacyjnymi. Prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i referaty dostępne od ręki.

Rola gastronomii w kształtowaniu produktu turystycznego

520.00

Praca magisterska

  • 58 stron
  • 61 pozycji bibliografii

Jedną z podstawowych potrzeb osób podróżujących jest zaspokojenie głodu i pragnienia. Dlatego rozwój gastronomii jest ściśle powiązany z rozwojem turystyki. Przez długie lata w Polsce jej rola była jednak niedoceniana. Gastronomię postrzegano przede wszystkim jako element zagospodarowania turystycznego – może i ważny, ale z reguły jedynie uzupełniający bazę noclegową. Dopiero w ostatnich latach zmieniło się podejście do gastronomii. Coraz częściej wykorzystywana jest ona do wzbogacania oferty turystycznej. Dzięki temu stała się równoprawnym elementem pakietu turystycznego, dostarczającym podróżnym wiele przyjemności i satysfakcji, a nierzadko nawet samodzielną atrakcją turystyczną, będącą głównym celem przyjazdów turystów.


Spis treści

Wstęp
Rozdział I. Wiadomości wprowadzające
1.1. Atrakcje turystyczne
1.2. Pojęcie produktu turystycznego
1.3. Produkt gastronomiczny i jego formy
1.4. Popularyzacja usług gastronomicznych w Polsce i na świecie
1.5. Turystyka gastronomiczna
Rozdział II. Formy gastronomii
2.1. Podsystemy rynku usług gastronomicznych
2.2. Segmentacja w gastronomii
2.3. Usługi gastronomiczne w turystyce
2.3.1. Usługi gastronomiczne w obiektach
2.3.1. Usługi gastronomiczne na dworcach i lotniskach
2.3.2. Usługi gastronomiczne w środkach transportu
Rozdział III. Gastronomia jako produkt turystyczny
3.1. Produkt turystyczny jako rzecz
3.2. Produkt turystyczny jako wydarzenie
3.3. Produkt turystyczny jako szlak
3.4. Produkt turystyczny jako obszar
Rozdział IV. Analiza gastronomicznych produktów turystycznych w rejonach Polski
4.1. Województwo dolnośląskie
4.2. Województwo wielkopolskie
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków